Nasi lekarze

Dr n. med. Beata Maćkowiak-Matejczyk

WYKSZTAŁCENIE

 • Studia medyczne: Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku.
 • Tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • Tytuł specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej
 • Tytuł doktora nauk medycznych Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku
 • Uczestnik wielu szkoleń, sympozjów i kongresów naukowych polskich, europejskich i amerykańskich z zakresu ginekologii i ginekologii onkologicznej, ginekologii operacyjnej, endoskopii diagnostycznej i operacyjnej, ultrasonografii, kolposkopii, krioterapii i ginekologii estetycznej.
 • Członek Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO), Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego ( członek Zarządu Oddziału Podlaskiego).
 • Udział w opracowaniu standardów postępowania w ginekologii onkologicznej w ramach towarzystw naukowych (ESGO).
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej w województwie podlaskim.
 • Koordynator Oddziału Onkologii Ginekologicznej Białostockiego Centrum Onkologii.

Dr n.med. Iwona Nesterowicz

WYKSZTAŁCENIE

 • Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku
 • Tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • Tytuł doktora nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Tytuł specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej
 • Uczestnik wielu szkoleń, sympozjów i kongresów naukowych z zakresu ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii, ginekologii operacyjnej, endoskopii diagnostycznej i operacyjnej, ultasonografii, kolposkopii, ginekologii estetycznej.
 • Specjalistyczne uprawnienia do wykonywania badań ultrasonograficznych w ginekologii i położnictwie w oparciu o certyfikaty Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, kolposkopii, ginekologii estetycznej, endoskopii diagnostycznej i operacyjnej.
 • Obecnie starszy asystent Oddziału Onkologii Ginekologicznej Białostockiego Centrum Onkologii.